Ръководство

Даниела Арабаджиева

Директор на СУ "Максим Райкович", град Лясковец

  • Госпожа Даниела Арабаджиева е Директор на училището от 10 Август 2015 година 
  • Завършва Начална училищна педагогика във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методии" през 1989 година, като придобива и втора специалност Руски език
  • 1989 - 2008  начален учител в НУ "Цани Гинчев", град Лясковец
  • 2008 - 2011 начален учител в СОУ "Максим Райкович", град Лясковец
  • 2011 до 2019 Предеседател на Общински съвет, Лясковец
  • Защитава магистратура Управление на образованието през 2014-2015 година
  • Притежава IV Професинално-квалификационна степен

Димитър Димитров

Заместник-директор  по учебната част на СУ "Максим Райкович", град Лясковец

 

Господин Димитров е помощник-директор на училището от 2015 година. Бил е главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап. Магистър - Музикална педагогика във ВМПИ град Пловдив. V ПКС