Обществени поръчки - 2019 г.

06.02.2019 г.: Строително-монтажни работи (СМР) в сградата на СУ "Максим Райкович" - град Лясковец

08.07.2019 г.: Договор СМР
21.05.2019 г.: Протокол СМР
06.02.2019 г.: Обява СМР
06.02.2019 г.: Документация
06.02.2019 г.: Образци.zip