„Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка"

График на занятията .pdf (295721)

Протокол заседание 1.pdf (184067)