На 21.06.2018 г. учениците от група за преодоляване на обучителни затруднения "Необятният свят на художествената литература" проведоха литературен конкурс на тема "Който се учи, той ще сполучи", след което се проведе дискусия на същата тема с присъстващите гости на събитието. - техният класен ръководител и съучениците им. Отличени бяха изказванията на Дияна Атанасова и Станимир Спасов.

На 28.06.2018г. група за дейности по интереси "Арт - творчество" подреди своята годишна продукция, на която представиха изработените през годината изделия, като кутии за бижута, пана, стенни часовници и др. Учениците интерес и желание за се включиха в работата на групата.

"В света на физиката и астрономията"
Начин на провеждане: На 28.06.2018г. се проведе публичната изява на група за преодоляване на обучителни затруднения "В света на физиката и астрономията". Учениците от групата представиха на аудиторията, съставена от техни съученици и учители, изготвената от тях презентация на тема "В света на физичните закони". В нея представиха и обобщиха знанията , които са придобили по време на дейността на групата. Учениците подготвиха и изложба на изработени от тях постери.

На 20.06.2018г. в СУ "М. Райкович" се проведе заключително събрание на група за дейности по интереси - "Ученически съвет". Отчетена беше дейността на съвета през учебната година. Председателят - Жения Цонева прочете отчетен доклад, който беше приет от присъстващите членове на ученическия съвет. Участниците споделиха своето мнение и изтъкнаха необходимостта от организиране на учениците по класове за по-добра социална и учебна среда.

 

 

На 27 юни 2018 година групата за преодоляване на обучителни затруднения "В чудния свят на химията" представиха проект на тема "Неметали от VIА и VА група на ПС и съединенията им. Екологични проблеми". Пред съученици и учители, младите химици изнесоха доклади и презентации, свързани с екологичните проблеми, които създават неметалите от 6А и 5А група на ПС и техните съединения.
Участници: група за преодоляване на обучителни затруднения "В чудния свят на химията"

На 14.06.2018 г. учениците от 7„в” клас, участващи в Групата за обучителни затруднения по български език и литература „Език мой, брат мой” по проект Твоят час, взеха участие в открития урок на тема „Пътят на знанието”. Целта на урока беше да се обобщят знанията и уменията по български език и литература. Учениците решиха и финалния тест за проверка. На проявата присъства госпожа Диманова- учители по български език и литература и отлични ученици от 7„в” клас, които помагаха на участниците в проекта.

На 12 юни 2018г. групата за преодоляване на обучителни затруднения по математика – VІІ клас – „Математиката – трудна или лесна“, проведе своя заключителен открит урок пред съученици и учители. Момичетата и момчетата се представиха отлично и получиха грамоти.

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
 2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"
 

 

 

На 10.07.2017г.,  във физкултурния салон при СУ „Максим Райкович“,  се проведе публична изява  под формата на турнир по тенис на маса на група за дейности по интереси Тенис на маса  IV - V  клас. Учениците показаха научените до момента техники и ги приложиха в реална игрова ситуация. На първо място се класира Никол Траянова Русева, а на второ -  Деница Анчева Кирова. По време на турнира учениците демонстрираха своя състезателен дух и желание за победа. Конкуренцията между тях беше доста оспорвана, което предложи на публиката доста интересни моменти за гледане.

На 28.06.2017г.,  във физкултурния салон при СУ „Максим Райкович“,  се проведе публична изява  под формата на турнир по тенис на маса на група за дейности по интереси IV - V  клас. Учениците показаха научените до момента техники и ги приложиха в реална игрова ситуация. Като най-добър се изяви Деница Анчева Кирова, на вроро място - Никол Траянова Русева. По време на турнира учениците демонстрираха своя състезателен дух и желание за победа. Конкуренцията между тях беше доста оспорвана, което предложи на публиката доста интересни моменти за гледане. на събитието присъстваха ръководството и учители.

На 22.06.2017 от 10:00 ч. в Корпус I, при СУ „Максим Райкович“ учениците, включени в група за дейности по интереси Арт творчество наредиха изложба. На нея те подредиха изработените от тях релефни картини от различни материали като: канап, мидички и шаблони за декориране. Други изделия, представени на изложбата, бяха изработените от тях кутийки за принадлежности, както и бижута, които да поставят в тях. С последната публична изява на групата Арт - творчество, учениците показаха прекрасните произведения, изработени по време на занятията. На изложбата присъстваха ръководството на училището, ученици, родители.

На 15.06.2017г. и на 21.06.2017г.,  във физкултурния салон при СУ „Максим Райкович“,  се проведоха публичните изяви  под формата на турнир по тенис на маса на група за дейности по интереси I - III  клас. Учениците показаха научените до момента техники и ги приложиха в реална игрова ситуация. Като най-добър се изяви Георги Бойчев от III клас, на второ място се класира Даниел Бонев от II клас и на трето място - Мирослав Цацов от същия клас. По време на турнира учениците демонстрираха своя състезателен дух и желание за победа. Конкуренцията между тях беше доста оспорвана, което предложи на публиката доста интересни моменти за гледане. на събитието присъстваха ръководството и учители.

На  14.06.2017г. групи за дейности по интереси Студио „Славееви гласове” и Фанфарен оркестър при СУ „Максим Райкович”, град Лясковец  представиха своята годишна представителна изява по проект „Твоят час”. Получихме много аплодисменти от публиката. Част от зрителите в един момент се качиха на сцената и пяха заедно с учениците от групата.

На 14.06.2017г. от 13:15ч., се проведе публичната изява на учениците, включени в група за преодоляване на обучителни затруднения „Приятели на БЕЛ“  - литературен конкурс на тема „Който се учи, той ще сполучи“. Гости на събитието бяха съучениците им от VIII „а“ клас, класният им ръководител - г-жа Марина Костадинова“, учители. Жури, състоящо се от класния ръководител и 3-ма съученици, изготвиха регламент за конкурса. Първият час участниците писаха есе, а през вторият - журито прочете написаните есета пред класа и беше излъчен победител - Кристина Красимирова Георгиева. Учниците се справиха много добре, изложиха своята теза и я защитиха с аргументи. С тази публична изява те бяха насърчени да се включват и в други литературни конкурси.

На 14.06.2017 год. от 13:15ч. участниците в група за преодоляване на обучителни затруднения Химия и опазване на околната среда, проведоха конкурс за най-добра презентация на тема "Химичните производства и проблема за опазване наоколната среда". В деня на публичната изява , гости бяха съучениците им от 8 а клас, класният им ръководител г-жа Марина Костадинова, както и ученици от 11а клас. Жури, в състав от 4-ри члена - 3-ма съученици и класния ръководител, изготвиха регламент за конкурса и след изявата излъчиха победител - Сюзън Димитрова. Учениците се справиха добре. Представиха презентациите и предложиха методи за ограничаване на замърсяването на околната среда. С тази изява учениците бяха насърчени да се включват и в други публични изяви и да оценяват екологичните проблеми,свързани с химичните производства.

На 13.06.2017 г. от 10:00 ч. в Корпус I, при СУ „Максим Райкович“, учениците, включени в група за дейности по интереси Арт творчество наредиха изложба на тема: ”Изящество и красота”, на която представиха своите изделия от цветна хартия, изделия от сатен и импресии, както и акварелни пейзажи по впечатление. Чрез изработването на изделията те искаха да покажат изяществото и красотата на цветята, като част от природата. С поставените задачи подходиха с интерес и желание за работа. Също така не скриха своето удовлетворение от положения труд. На изложбата присъстваха ръководството на училището, ученици и учители.

На 13.06.2017 се състоя представителна изявява - '' Млад екскурзовод '' на учениците от група за дейности по интереси '' Етнология и културен туризъм ''. Учениците ни разходиха през пътеките от където са вървели българските владетели от Второто Българско царство. Бяха подпомагани в своите разкази от професионален екскурзовод - Цвета, която пресъздава моменти чрез увлекателни разкази към АМР '' Царевец '' - гр. Велико Търново.

Във връзка с изпълнението на тематичното разпределение на група за преодоляване на обучителни затруднения „Езиков помощник“, на 13.06.2017г.  в ЦДГ „Радост“ в гр. Лясковец  се проведе публична изява – „Четене на български народни приказки на деца от подготвителните групи в детската градина“. Учениците прочетоха по две приказки – една позната като текст и една непозната.  Протичането на публичната изява премина изключително успешно. Децата в предучилищна възраст са непретенциозна публика и близостта във възрастта с нашите ученици способства да се преодолее лесно смущението и притеснението на учениците в групата с обучителни затруднения по БЕЛ. Всички ученици четоха приказки с желание и ентусиазъм. Прочетоха текстовете с необходимата сила и височина на гласа, с необходимата четивна техника и  това тяхно умение предизвика необходимия и търсен интерес в малките ученици от ЦДГ“Радост“. В края на всяка приказка ,нашите ученици получиха заслужени аплодисменти.

На 09.06.2017 г. учениците от 6а и 6в клас, участващи в група за обучителни затруднения по български език и литература „Език мой, брат мой” по проект Твоят  час, взеха участие в литературния  конкурс „Който се учи, той ще сполучи”. Целта на конкурса беше да се развият творческите способности на учениците и да се покажат овладените комуникативни и езикови компетентности. На проявата присъстваха учители по български език и литература и Галина Москова, учител в СУ „М.Райкович” и местна поетеса. Журито присъди първо място на Ванеса Димитрова за есе, второ място на Аделина Миткова за стихотворение и трето място на Айше Димова за есе. Конкурсът мотивира учениците да участват в бъдеще проекти и конкурси, осъзнавайки, че владеенето на езика е приоритет на съвременното общество.

На 09.06.2017 г., в кабинета по изобразително изкуство, се състоя последната публична изява на група за дейности по интереси "Млади таланти". На събитието бе представена презентация за свършената работа през учебната 2016/2017година. Присъстваха участниците в групата, ученици и учители от СУ"Максим Райкович".

На 08.06.2017 год. от 13.30 часа в Младежки дом гр. Лясковец група за дейности по интереси  театрален състав „Млади таланти“ при СУ „Максим Райкович“ показа театралната постановка „Вълкът и седемте козлета“ по приказката на братя Грим. На представлението присъстваха училищното ръководство, ученици, родители. Отново с много веселие, песни и танци премина постановката. Това беше и финалната постановка за учебната година. Учениците бяха по-уверени в себе си и слекото изиграха ролите си. Благодарение на новият костюм, в който беше облечен вълкът, на присъставщите деца в залата им беше много интересно. В края на представлението някои от тях искаха да го докоснат, други да се снимат с него, а най-смелите да влязат в „кожата на вълка“. По този интересен начин учениците ефективно се сработиха в екип, придобиха повече знания и умения, откриха нови приятели, станаха „звезди“ в родното си училище. Сплотени от една идея младите актьори съхраняват детското у себе си и го представят по подобаващ начин. Тетърът развива способности за гъвкаво логично творческо мислене, за аргументиране на собствената позиция, свободно изказване на мисли. Участниците в проекта са станали по-наблюдателни, по-толерантни и по-задружни. Придобили са практически и технически умения за представяне пред публика и на сцена. Достигнали са по-високо ниво на четене, писане и разговор между съучениците си.

На 07.06. 2017 беше открита изложба на постери, изработени от учениците от 8" а" клас включени в група за преодоляване на обучителни затруднения „В света на физиката и астрономията“. На следващия ден ученици от 7 " б" клас се включиха в забавния час " В света на физиката и астрономията" и представиха своите знания по един по забавен и интересен начин на гостите, съученици и учители. Гости на тържеството бяха талантливите акробати от КСА" АКРО НОВА", град Горна Оряховица.

На 02.06.2017 г. учениците от 6а и 6в клас, участващи в Групата за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература „Език мой, брат мой”,  участваха в рецитал на стихотворението„Хайдути”. Целта на изявата беше да се развият комуникативните умения на учениците и по-задълбочено да се запознаят с личността и творчеството на поета революционер Христо Ботев. Инициативата се проведе пред Паметника на трите поколения в град Лясковец. На проявата присъстваха учители и ученици от целодневното обучение в СУ „М.Райкович”.

На 01.06.20174г. учениците, включени в група за дейности по интереси Вокална група «Синигерчета», взеха участие в концерта по повод Деня на детето, организиран от община Лясковец. Учениците изпълниха любими детски песни. Те откриха концерта с песентта «Детство мое». Всички участници получиха грамоти за активно участие във ВГ «Синигерчета» през учебната 2016/2017 година.

 

На 31.05. в СУ „Максим Райкович“, град Лясковец се проведе публична изява на група за дейности по интереси " Малките математици" на тема "Да решаваме задачи - лесни и интересни ". Целта на дейността бе да се сподели опит и знания и да се представят пред сьучениците им интересни и лесни задачи и начини за бьрзо пресмятане и мислене. Представени бяха два отбора. Всеки сам предложи име и определи капитан . Сьстезаваха се " Бьрзи мозьци" и " Математици". Резултатите се отчитаха от рьководителя на групата госпожа Н. Павлова и записвани в точки на дъската. Учениците показаха бързина и правилно математическо мислене. Гости на публичната изява бяха учениците от 4 "а"клас, тяхната учителка госпожа М. Георгиеваи учители от начален етап. Решаването на задачи в групата се превърна в интересно и забавно занимание.

Световеният ден за борба с тютюнопушенето - 31 май се провежда всяка година в СУ „Максим Райкович”. Целта за провеждане на инициативата е превенция. На този ден се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се призовават младите хора, да спортуват и да запълват свободното си време с полезни дейности. В инициативата, организирана от група дейности по интереси «Здравно образование-чрез игри и общуване», взеха участие ученици от прогимназиален етап. Тя протече в рамките на деня - 31.05.2017 г. със запис в Радиовъзел Лясковец за отбелязване на деня в световен план и на страната ни, вредата от тютюнопушенето върху здравето особено на подрастващите, начини за отказване на цигарите и здравословно хранене след това. Учениците направиха информационни табла и креативни рисувани постери за двете сгради на училището, раздадоха образователни материали, като подчертаваха рисковете за здравето свързани с употребата на тютюн, на ученици от гимназиален етап на обучение. Проведоха се беседи и тренинги „Тютюнопушенето – заплаха за здравето и развитието” и “Какво мога да правя вместо да пуша” в гимназиален етап по въпросите, с помоща на ръководителя на групата г-жа Гърмидолова и медицинското лице в училище. Инициативата, посветена на Световния ден без тютюн – 31 май, имаше за цел да повиши информираността и нивото на знания на учениците по проблема тютюнопушене и да съдейства за формиране у тях на умения и навици за здравословен начин на живот без тютюнев дим.

На 30.05.2017 г. oт 12.30ч в СУ „Максим Райкович“ гр. Лясковец се проведе представително занятие по проекта „Твоят час“ с ученици от 2а и 2б клас, които са включени в групи за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература. Представителното занятие бе на тема “Да покажем какво научихме“. На занятието присъстваха ученици, родители и учители. Учениците уверено и с усмивка представиха своите умения пред гостите,  придобили ги през учебната година под вещото ръководство на класните си ръководители г-жа Марияна Бъчварова и г-жа Стефка Обрешкова. През учебната година учениците натрупаха опит при подготовката на различни тематични единици . Под внимателното ръководство на ръководителите по проекта те се учиха да работят с много различни техники и постепенно развиваха своя езиков усет .Учениците са от различни класове, но състезанието ги  сплоти в задружен екип. Представителното занятие допринесе за задълбочаване и обогатяване знанията по български език  и зареди присъстващите с емоции, остави дълбока следа в сърцата и докосна душите им.

Групите за дейности по интереси Малки мажотерки и Мажоретки/Модерен балет представиха годишна си продукция в Салона на Корпус II на СУ „Максим Райкович“, град Лясковец. През учебната 2016-2017 година придобиха умения за творческо превъплащение на сцена. Учениците от двете групи редовно работеха в екип, като постигнаха по този начин сътрудничество и взаимно доверие помежду си. С желание и много емоции показаха своите умения, придобити в часовете на занимания по интереси на ръководството на училището, на родители и учители, ученици. Те показаха, че вече са изградени като творчески личности с по-богата двигателна култура и утвърждаване на отношението им към богатото ни културно наследство

24 Май отбелязаха групите за извънкласни дейности по проект "Твоят час"

Тържеството по случай 24 май 2017 в град Лясковец започна с празнично шествие. Учениците от група за дейности по интереси Фанфарен оркестър при СУ „Максим Райкович, с ръководител Нели Гургева  озвучаваха падара под аплодисментите на зрителите с маршовете „Аз съм българче”, „Ботев марш”, „Химн на св. св. Кирил и Методий” и др. Програмата по случай светлия празник откриха групи за дейности по интереси Вокална група „Синигерчета”, с ръководител Ивелина Георгиева и Студио „Славееви гласове”, с ръководител Нели Гургева. Те заедно изпяха „Върви, народе възродени. Финалът на програмата завърши Студио „Славееви гласове” с песента „И пак е лято”.
 

На 24 май 2017 година групите за дейности по интереси Малки мажотерки и Мажоретки/Модерен балет участваха в празничното шествие по случай Деня на българската писменост и култура,  с марш-парад и танци на площад Възраждане. Учениците от двете групи редовно работеха в екип, както и с вокалните групи и групата Фанфарен оркестър, като постигнаха по този начин сътрудничество и взаимно доверие помежду си. С желание и много емоции показаха своите умения, придобити в часовете на занимания по инетерси. Те показаха на цялата общественост, че вече са изградени като творчески личности с по-богата двигателна култура и утвърждаване на отношението им към богатото ни културно наследство.

На 23. 05.2017г, от 12,30ч във фоайето на Корпус 1 учениците от група за дейности по интереси Изобразително и приложно изкуство „Фантазия“ за пореден път сами подредиха своята годишна изложба. На нея те представиха част от изработените през изтеклия период картички с апликация, изделия с декупажна техника, коледни и великденски украси, колажи, картички с квилинг, както и много рисунки. По този начин те показаха какво са научили за отделните техники и как знанията им са станали умения. Учениците се стремяха да подредят изложбата с естетически и с вкус. Помагаха си в избора на подходящи за таблата картини и картички. Най-голямо удовлетворение получиха, когато изложбата бе открита и всички присъстващи с интерес разглеждаха изложените изделия и рисунки. Някои от децата дори обясняваха на пристъстващите по какъв начин са изработили даденото изделие. Въодушевлението от изложбата за пореден път даде стимул на учениците от групата да продължават да творят и да показват своите творчески умения. На изложбата присъстваха учители и родители.

На 18 май 2017 г. се проведе публична изява „Да покажем, че математиката е лесна и забавна“ с групата за обучителни затруднения „Математиката лесна и забавна“ по проект „Твоят час“. Присъстваха учители, родители.

В геометрията е изключително важно доброто онагледяване за усвояване свойствата на равнинните фигури. Учениците по проекта използваха средата GeoGebra за да покажат колко лесно могат да се онагледят връзките между окръжност и ъгли, окръжност и многоъгълници и по този начин да се усвоят техните свойства. Те експериментираха с направените чертежи като променяха, както размерите на радиусите и страните на развннините фигури, така и с техните ъгли, като по този начин показаха как по забавен и интересен начин се усвояват техните свойства. Показаха своето личностно удовлетворение от преодолените трдности в усвояване на учебното съдържание по математика.

На 16.05.2017 г. в 12.30ч в СУ „Максим Райкович“ гр. Лясковец се проведе представително занятие по проект „Твоят час“ с групи за преодоляване на обучителни затруднения Математика 2а и 2б клас на тема “Колко много знам“. На занятието присъстваха г-жа Галина Антонова - Старши начален учител, г-жа Даниела Арабаджиева – директор на училището, заместник директори, родители и учители. Учениците уверено и с усмивка представиха своите умения пред гостите,  придобили ги през учебната година под вещото ръководство на класните си ръководители г-жа Марияна Бъчварова и г-жа Стефка Обрешкова. Учениците натрупаха опит при подготовката на различни тематични единици. Под внимателното ръководство на ръководителите по проекта те се учиха да работят с много различни техники и постепенно развиваха своя математически усет .Учениците са от различни класове, но състезанието ги  сплоти в задружен екип. Представителното занятие допринесе за задълбочаване и обогатяване знанията поматематиката  и зареди присъстващите с оптимизъм, остави дълбока следа в сърцата и докосна душите им.

 

Във връзка с ежегодния събор на овцевъдите, който се проведе на 13.05.2017г. в Девически манастир „Св. Св. Петър и Павел“ - град Лясковец, учениците от група за дейности по интереси "Млади таланти" изложиха своите рисунки, рисувани по време на занятията на групата. В конкурса, посветен на Националния събор на овцевъдите са били изпратени над 250 творби от цялата страна, като произведенията на учениците от СУ „Максим Райкович“ бяха от малкото показани на изложбата по време на самия събор.  

На 2 май 2017 година в класната стая на Корпус I в СУ "Максим Райкович", град Лясковец се проведе публична изява на тема "Споделяне на математически задачи", в която участие взеха учениците за дейности по интереси "Малките математици". Задачите бяха представени пред целия 3Б клас. Изявата премина под мотото "Задачи забавни, трудни и лени, но много интересни". Целта на дейността бе решаване на задачи с практическа насоченост, свързани с използване на различни мерни единици. Учениците трябваше да потърсят по вид и трудност задачи от миналото на техните родители, близки и учители. Споделена бе и информация и опит, обяснено решението и практическото приложение на мерните единици. Извършена беше и размяната на задачи с цел обмяна на информация, споделяне на опит и обясняване на решението и прилагането му в определена практическа ситуация.

На 25 април 2017 от 13.30 ч. в градинарският музей в гр. Лясковец малките актьори от група за дейности по интереси Театрален състав „Млади таланти“ отново представиха пиесата „Вълкът и седемте козлета“. Чрез много веселие, пеене, танци и пластика по един по-различен начин беше представена приказката на Братя Грим. Задача на театралния състав беше  възпитаване на творчески активни личности, развиване на умения и творчески способности. На това предствление малките актьори бяха по-уверени в себе си и показаха, че са усъвършенствали своя артистичен потенциал. Присъстваха родители, съученици,  ръководстовото на училището и гости на музея.

Денят на Земята се провежда всяка година в СУ «Максим Райкович» и се надяваме тази позитивната тенденция да продължи. Целта на провеждане на инициативата е да се сформира дух на позитивизъм между учениците, чрез групова работа и да сформират нагласи и умения за опазване на околната среда. В инициативата организирана от група за дейности по интереси «Здравно образование чрез игри и общуване», взеха участие ученици от начален и прогимназиален етап. Тя протече в рамките на деня - 26.04.2017 г. със запис в Радиовъзел Лясковец за историята на отбелязване на деня в световен план и на страната ни. Участниците в инициативата отправиха призив за опазване на природата, съвети за почистването и пестенето на енергия. Учениците от групата за дейности  по интереси «Здравно образование чрез игри и общуване» изрязаха и залепиха малки дървета с призив на тях «Запази природата чиста!» на  всяка класна стая. В района на парка между двете сгради и пред училище, учениците закрепиха на дърветата послания за опазване на природата. Организирано беше масово почистване от ученици и учители на района на училището, двете сгради и тревните площи около тях, както и спортните площадки. Поляха се новозасадени, млади дръвчета. С тази си дейност, учениците дадоха пример как да опазим природата чиста.

 

 

На 01.03.2017 бе организиран и открит от група за дейности по интереси «Етнология и културен туризъм» първомартенски базар, който събра ученици, учители, ръководството на училището и  родители.  На него бяха представени изработените от учениците мартеници от естествени влакна. Целта на събитието беше учениците да се приучат в съхраняване на народните традиции, практики и обичаи. Изработвайки мартеници от традиционни материали, учениците осъзнаха, че мартеницата е повече от символ на живота, тъй като има апотропейна функция. Преди първи март учениците решиха да подарят част от изработените мартеници на ръководството на СУ'' М. Райкович'' , на кмета на общината д-р Ивелина Гецова, на детските градини към община Лясковец и изпратиха мартенички на РУО - В. Търново.

По повод патронния празник на СУ «Максим Райкович» на 08.03.2017г. се  състоя изложба на група за дейности по интереси «Млади таланти» с ръководител г-жа Анита Костадинова. В нея бяха показани мозайки от природни материали и кукли в народни носии, изработени от ученици от V до VII клас. Изложбата бе представена във фоайето на Корпус 1 на СУ „Максим Райкович“. Същата бе открита от г-жа Ивелина Георгиева, заместник директор. На събитието присъстваха учители и ученици. За първи път учениците работиха с природни материали, което породи в тях интерес към тази техника и стимулира тяхното въображение.

Снимки от изложбата за качени във facebook.

На 08.03.2017г. във фоайето на Корпус 1 на СУ «Максим Райкович», гр.Лясковец бе открита изложба на група за дейности по интереси Изобразително и приложно изкуство «Фантазия». Участиниците в групата прецениха кои изделия са изработени най-добре и прецизно, за да бъдат представени. Всички заедно взеха участие в подредбата и естетическото оформление на таблата и масите според тематиката.  Целта на публичната изява бе да се даде възможност на участниците да покажат изработените изделия и вложените в тях знания за различните видове техники, както и начините на работа с разнообразни материали. Това даде възможност на учениците да получат удовлетворение от постигнатите резултати и придобитите умения. Изложбата бе открита от г-жа Ивелина Георгиева – заместник – директор, която беше поканена от учениците специално за тази цел. На откриването присъстваха родители на ученици от първи и четвърти клас. Интерес към изложбата проявиха и всички ученици от Корпус 1.

Театралният състав „Млади таланти“ представи премиерата на своята постановка на 08.03.2017 год.  във физкултурния салон на корпус II  на СУ “М. Райкович“ гр. Лясковец. В нея с желание и неуморен труд участваха ученици от II, III, VI и VII клас. Младите актьори играха пред многобройна публика, включваща съученици, учители, родители и официални гости. Като основа ползвахме приказката „Вълкът и седемте козлета“, но текстът беше допълнен със забавни истории. Чрез много веселие, пеене, танци и пластика по един по-различен начин беше представена приказката на Братя Грим. Задача на театралния състав беше  възпитаване на творчески активни личности, развиване на умения и творчески способности. Целта на изявата бе по интересен и различен начин да покажем една народна приказка.  Представлението протече гладко, учениците играха, превъплъщаваха се и се забавляваха. Публиката аплодира театралите. Веднага след това в социалните мрежи се качиха снимки и информация за проведената изява.

Проведената на 09.03.2017г. математическа викторина в III"б" клас беше част от изявите, посветени на патронния празник на училището. Групата за дейности по интереси " Малките математици" се изяви пред своите съученици и учители. Водеща цел на публичното събитие бе показване и демонстриране на бърза адекватна и точна математическа мисъл, провокиране на всички участници да мислят и да отговарят вярно. Дейността беше организирана в два водещи кръга. Първият с решаване на интересни задачи, чиито отговори дадоха на учениците любопитни факти за животните, растенията и хората. Вторият със задаване на въпроси, отговори за секунда мислене и награда за верен отговор. Всички ученици проявиха бързина и огромно желание за участие.

 

На 09.03.2017г. Вокална група „Синигерчета” се включи в Концерта, посветен на патронния празник на СУ „Максим Райкович” град Лясковец. В групата участват ученици от начален етап І и ІІІ клас. Учасниците изпяха песните „За моята България”, „Де е България”, Слънцето е в нас”, „Химн на децата” и „На хорото”, които бяха изучавани в часовете по проект „Твоят час”. Подготовката на учениците беше добра и изпълнението им завладя публиката. На училищното събитие присъстваха д-р Ивелина Гецова – кмет на Община  Лясковец, г-жа Ваня Добрева – експерт образование към Обшина Лясковец, много учители, ученици и родители. Прекрасен концерт, подготвен с много желание и талант от учениците и ръководителите! Събитието беше отразено от местните медии – Местно кабелно радио Лясковец и електронното издание на в-к „Янтра днес”, както във фейсбук групата на училището: СУ "Максим Райкович", гр. Лясковец - "Твоят час".

Чрез концерта «С песни и танци правим света по хубав», посветен на патронния празник на училището, който се проведе на 09.03.2017г., целяхме да създадем условия за развитие потенциала на всяко дете, да осигурим възможност за творческо, физическо и личностно развитие на всеки ученик. Дадохме възможност за участие на младите хора в тази публична изява, за да поемат задължения и отговорности, както и да се научат да сътрудничат помежду си. Проведени бяха редица репетиции в екип с веички групи по интереси. Групата за дейности по интереси „Малки мажоретки“ участваха с два танца: „Ангел си ти“ и „Усмивка“, а Групата  Мажоретки, модерен балет преставиха:“Карибски пирати“, „Станга“ с мотиви от българския фолклор,  „Изживяване“, „Върни ме към живота“. Учениците с желание се превъплътиха на сцената, облечени със своите феерични костюми. Приповдигнат дух, музика от българския фолклор, възрожденска песен и танц, обединени в едно. Една нетипична форма, възпитаваща родолюбие и отстояване на българщината. На събитието присъстваха Д-р. Ивелина Гецова – кмет на Община  Лясковец, г-жа Ваня Добрева – експерт образование към Обшина Лясковец

На 09.03.2017г. Фанфарният оркестър при СУ „Максим Райкович” град Лясковец изнесе Пролетен концерт по случай Патронния празник на училището. Участниците приветстваха гостите за добре дошли под звуците на научените в часовете по проект „Твоят час” училищни маршове. Те свириха пред училището и доставяха удоволствие с изпълненията си и на минаващите граждани, които се спираха да ги слушат. На събитието присъстваха д-р. Ивелина Гецова – кмет на Община  Лясковец, г-жа Ваня Добрева – експерт образование към Обшина Лясковец, както и родители. Събитието беше отразено от местните медии.

На 09.03.2017г. Студио „Славееви гласове” се включи в Пролетния концерт, посветен на Патронния празник на СУ „Максим Райкович” град Ласковец. В него са включени ученици от прогимназиален етап. Учасниците изпяха песните „Интернет хлапета” „Пак е лято” „Лабамба” „Може би” и „Детелини”, които бяха изучени в часовете по проект „Твоят час”. Те забавляваха присъстващата публика. На събитието присъстваха д-р. Ивелина Гецова – кмет на Община  Лясковец, г-жа Ваня Добрева – експерт образование към Обшина Лясковец, както и родители. Събитието беше отразено от местните медии.

На 30.03.2017г. в Кабинет Информатика №3  в Корпус II на СУ „Максим Райкович“ група за преодоляане на обучителни затруднения „Математиката лесна и забавна“ представиха на присъстващите „Приложения на системните линейни неравенства“. Целта на събитието бе да покажем, че чрез допълнителни занимания учениците, които са имали обучителни затруднения имат по-висока мотивация за обучение. Интересът към математиката е завишен, изпитват удовлетворение от постигнатите резултати. На събитието присъстваха г-н Димитър Димитров - заместник-директор и учители. Изполвани бяха компютър, мултимедия и др. дидактични материали за онагледяване на Приложение на системи линейни неравенства. Учениците с желание показаха постигнатото до този момент.

 

На 19.02.2017 година от 11 часа пред паметната плоча на Васил Левски в гр. Лясковец се проведе тържествен ритуал-панихида в памет на Васил Левски. В честването се включиха част от учениците, участващи във Вокална група „Синигерчета”. Изпълнени бяха песните: „Песен за Апостола” и „Кажи ми, горо”. Това беше първа публична изява на малките „Синигерчета” и с изпълнението си развълнуваха присъстващите. Гости на ритуала бяха д-р Ивелина Гецова – кмет на община Лясковец, Даниела Арабаджиева – директор на СУ „Максим Райкович” и Председател на общински съвет гр. Лясковец, директори и учители от училища и детски градини в гр. Лясковец, много граждани. Събитието бе отразено в електронни медии и по местното кабелно радио.

Денят на розовата тениска се провежда за втора поредна година в СУ «Максим Райкович» град Лясковец и се надяваме позитивната тенденция да продължи. Целта за провеждане на инициативата е да се противодейства на тормоза в училище. В инициативата, организирана от група за дейности по интереси «Здравно образование чрез игри и общуване», взеха участие ученици от начален и прогимназиален етап. Тя протече в рамките на три дни  20 - 22.02., като кулиминацията беше на самия обявен ден. Подготовката на събитието започна с тренинги в час на класа на 20.02.2017г.,  като всички ученици, облечени в розови тениски, заедно с класните си ръководители, освен постери, направиха жива верига по етажите и стълбите, опасвайки коридорите на трите етажа под наслов «Нека да бъдем задружни и приятели, без конфликти и насилие». Ученици, включени в групата за дейности по интереси «Здравно образование чрез игри и общуване» направиха запис в радиовъзел Лясковец за организацията и целта на събитието, формите на насилие, историята на инициативата. Следващият ден премина в подготовка за 22.02 - учениците изрязаха малки розови тениски с призив на тях «Не на насилието в училище» за учителите и за всяка врата на класна стая. Кабелна телевизия България Onair посети училището и направи репортаж за събитието, посочен в линка по-долу.

https://www.bgonair.bg/reportazhi/2017-02-22/s-rozovi-flanelki-v-chas

https://www.facebook.com/groups/647810945287425/permalink/1217086335026547/

 

Галерия: ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"