ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

                „Подобряване на качеството на образованието в

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на

 учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

График учебни часове ПиГЕ1.jpg

Актуално

Априлски спортен празник

С беседи и специални табла бяха отбелязани и бележити исторически дати – трети март, годишнината от смъртта на Васил Левски и тази от Априлската епопея. По повод последното събитие беше организиран и Априлски спортен празник, в който се включиха всички групи. При учениците от начален курс бяха...

Баба Марта

Учениците от Целодневно обучение при СОУ "Макисм Райкович", град Лясковец активно се включиха в изработването на мартеници и картички. направена беше изложба на най-хубавите от тях. Поле за изява на нестандартното творческо мислене учениците имаха конкурсите за изработване на мартеници и картички,...

С духа на Коледа

Голяма активност беше проявена и в мероприятията свързани с отбелязване на коледно-новогодишни празници. Бяха организирани конкурси за най- красива коледна рисунка ( картичка ) и най-добре украсена класна стая. В тях учениците демонстрираха своята богата фантазия и творчески възможности.

Ден на народните будители

Учениците от Целодневно обучение при СОУ "Максим Райкович", град Лясковец отбелязаха 1 Ноември с четене на любими литературни текстове и табла в почит на възрожденските ни будители.

Целодневно обучение