Квалификация на педагогическите кадри

На 2 и 3 Март 2015 година педагози от училището участваха в online семинар на тема "Емоционална и социална интелигентност за успешно управление на класа" с лектор Доктор Стефания Димитрова.  

На 21-22 Ноември 2014 година се проведе пътуващ семинар Дряново - Габрово с педагогическия състав на училището.

На  5 Септември 2014 година се проведе квалификационен курс с педагогическия състав на СОУ "Максим Райкович", град Лясковец на тема "Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователно-възпитателния процес" с лектор доцент доктор Димитринка Цонкова.


На 14 Декември 2013 година се проведе квалификационен курс с педагогическия състав на СОУ "Максим Райкович", град Лясковец на тема "Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователно-възпитателния процес" с лектор доцент доктор Димитринка Цонкова.

 

Галерия: Квалификация на педагогическите кадри