З А П О В Е Д  

№ 1/ 09.10.2020г.

 

УТВЪРЖДАВАМ

групите за  допълнителни обучения  и техните ръководители за учебната 2020 / 2021 година, както следва:


1.      Малинка Ангелова - „Езикова работилница"- 

2.      Марияна Георгиева - "Език мой роден" , „С математика е лесно“ 

3.      София Илиева - "Смятането - лесно и интересно" , “Да бъдем грамотни“ 

4.      Марина Костадинова - „Аз мога“ 

5.      Мариана Саркизова - "В света на числата" 

6.      Радмила Йорданова - „Химията – лесна и интересна“ 

7.      Росица Петрова - “Аз се готвя за матура“

 

8.      Мариана Жилиева - „Математиката – лесна и интересна“ 

9.      Стефка Чешмичкова – Обичам българския език“ , „Искам да науча математиката“  

 

 

Даниела Арабаджиева

Директор на СУ „Максим Райкович“, град Лясковец