ГРУПИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 1. „Уча се да пиша"- група по БЕЛ
 2. "Език мой роден" - група по БЕЛ
 3. "Смятането - лесно и интересно" - група по математика
 4. „В света на математиката“ - група по математика
 5. "В света на числата" - група по математика
 6. "Да се справим с трудната математика" - група по математика
 7. „Химията – лесна и интересна“ – група по ХООС
 8.  “Аз се готвя за матура“ – група по БЕЛ


РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИ

 1. Малинка Ангелова
 2. Марияна Георгиева
 3. София Илиева
 4. Мариана Саркизова
 5. Мариана Саркизова
 6. Вася Николова
 7. Радмила Йорданова
 8. Росица Петрова