ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Уважаеми колеги и родители,

В сайта на училището в меню "Административни дейности" - секция "Образци на документи" е достъпно заявление и декларация за онлайн обучение в електронна среда на ученици до 30 дни, съгласно чл.115а, ал.3 на ЗПУО.