Захаринка Ненова Неделчева

Захаринка Ненова Неделчева

 

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

Магистър - Български език и литература, Начална училищна педагогика.

V ПКС