Венета Иванова Петрова

Венета Иванова Петрова

 

Учител ЦДО 

Магистър - Начална училищна педагогика и Руска филология

V ПКС