Вася Емилова Николова

Вася Емилова Николова

 

Старши учител по математика, информатика и ИТ в прогимназиален и гимназиален етап

Магистър - Информатика

III ПКС