УТВЪРЖДАВАНЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

УТВЪРЖДАВАНЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

След проведеното анкетно проучване и заявените желания на учениците за участие дейностите, които ще се реализират в училище са:

 • „Математиката – лесна и интересна“
 • IT „Знайко“
 • Математиката като предизвикателство
 • Дигитален свят
 • Работилница „Сръчковци“
 • Тенис на маса
 • Фанфарен оркестър
 • Мажоретен състав
 • „Фантазия“
 • Вокална група  „Славееви гласове“
 • Народни танци
 • Футбол