УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021

УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021

VIII „а“ клас

 

  1. БЕ – изд. „Булвест 2000“ Klett
  2. Литература - изд. „Булвест 2000“ Klett
  3. Математика – изд. „Архимед“
  4. Английски език – ИК „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, „С.А.Н.ПРО“ ООД, “Focus for Bulgaria”- A1, A2, B1.1
  5. ИТ – ИК „Домино“
  6. Музика – изд. „Булвест 2000“ Klett
  7. Изобразително изкуство – изд. „Просвета – основано 1945“

 

VIII „б“ клас

 

1. БЕ – изд. „Булвест 2000“ Klett

2. Литература - изд. „Булвест 2000“ Klett

3. Математика – изд. „Архимед“

4. Английски език – ИК „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, „С.А.Н.ПРО“ ООД, “Focus for Bulgaria”- A1, A2

5. ИТ – ИК „Домино“

6. Музика – изд. „Булвест 2000“ Klett

7. Изобразително изкуство – изд. „Просвета – основано 1945“

8 . История и цивилизация – изд. „Булвест 2000“ Klett

9. Биология  и ЗО – изд. „Булвест 2000“ Klett, Огнян Димитров

10. Философия - изд. „Булвест 2000“ Klett

11. Физика и астрономия - изд. „Булвест 2000“ Klett, Максим Максимов

12. География и икономика – изд. Просвета – основано 1945“, Стела Дерменджиева

13. Химия и ООС - изд. „Булвест 2000“ Klett, Свобода Бенева

 

 

IX „а“ клас

 

1. БЕ – изд. „Булвест 2000“ Klett

2. Литература - изд. „Булвест 2000“ Klett

3. Математика – изд. „Архимед“

4. Английски език – ИК „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, „С.А.Н.ПРО“ ООД, “Focus for Bulgaria”- B1.1

5. ИТ – ИК „Домино“

6. Музика – изд. „Просвета – основано 1945“

7. Изобразително изкуство – изд. „Просвета – основано 1945“

8 . История и цивилизация – изд. „Булвест 2000“ Klett

9. Биология  и ЗО – изд. „Булвест 2000“ Klett, Огнян Димитров

10. Философия - изд. „Педагог“

11. Физика и астрономия - изд. „Булвест 2000“ Klett, Максим Максимов

12. География и икономика – изд. „Просвета – основано 1945“, Стела Дерменджиева

13. Химия и ООС - изд. „Булвест 2000“ Klett, Свобода Бенева

14. Руски език - изд. КЛЕТ А1.1, Классно!

IX „б“ клас

1. БЕ – изд. „Булвест 2000“ Klett

2. Литература - изд. „Булвест 2000“ Klett

3. Математика – изд. „Архимед“

4. Английски език – изд. „Просвета – основано 1945“, “TEEN ZONE” A2.1

5. ИТ – ИК „Домино“

6. Музика – изд. „Просвета – основано 1945“

7. Изобразително изкуство – изд. „Просвета – основано 1945“

8 . История и цивилизация – изд. „Булвест 2000“ Klett

9. Биология  и ЗО – изд. „Булвест 2000“ Klett, Огнян Димитров

10. Философия – изд. „Педагог“

11. Физика и астрономия - изд. „Булвест 2000“ Klett, Максим Максимов

12. География и икономика – изд. Просвета – основано 1945“, Стела Дерменджиева

13. Химия и ООС - изд. „Булвест 2000“ Klett, Свобода Бенева

14. Руски език - изд. КЛЕТ А1.1, Классно!

X „а“ клас

 

1. БЕ – изд. „Булвест 2000“ Klett

2. Литература - изд. „Булвест 2000“ Klett

3. Математика – изд. „Архимед“

4. Английски език – ИК „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, „С.А.Н.ПРО“ ООД, B1 part one

5. ИТ – ИК „Домино“

6. Музика – изд. „Просвета – основано 1945“

7. Изобразително изкуство – изд. „Просвета – основано 1945“

8 . История и цивилизация – изд. „Просвета – основано 1945“

9. Биология  и ЗО – изд. „Булвест 2000“ Klett, Огнян Димитров

10. Философия - изд. „Просвета  - основано 1945“

11. Физика и астрономия - изд. „Булвест 2000“ Klett, Максим Максимов

12. География и икономика – изд. „Просвета – основано 1945“, Стела Дерменджиева

13. Химия и ООС - изд. „Булвест 2000“ Klett, Свобода Бенева

14. Руски език - изд. КЛЕТ А1.2, Классно!

X „б“ клас

1. БЕ – изд. „Булвест 2000“ Klett

2. Литература - изд. „Булвест 2000“ Klett

3. Математика – изд. „Архимед“

4. Английски език – изд. „Просвета – основано 1945“, “TEEN ZONE” A2.2

5. ИТ – ИК „Домино“

6. Музика – изд. „Просвета – основано 1945“

7. Изобразително изкуство – изд. „Просвета – основано 1945“

8. История и цивилизация – изд. „Просвета – основано 1945“

9. Биология  и ЗО – изд. „Булвест 2000“ Klett, Огнян Димитров

10. Философия - изд. „Просвета  - основано 1945“

11. Физика и астрономия - изд. „Булвест 2000“ Klett, Максим Максимов

12. География и икономика – изд. „Просвета – основано 1945“, Стела Дерменджиева

13. Химия и ООС - изд. „Булвест 2000“ Klett, Свобода Бенева

14. Руски език - изд. КЛЕТ А1.2, Классно!

XI „а“ клас

 

1. БЕ – изд. „Булвест 2000“ Klett

2. Литература - изд. „Булвест 2000“ Klett

3. Математика – изд. „Архимед“

4. Английски език – ИК „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, „С.А.Н.ПРО“ ООД, B2.1 part one, профилирана подготовка – отделен учебник на същото издателство

5. ИТ – изд. „Просвета – основано 1945“

6 . Гражданско образование – изд. „Просвета – основано 1945“

7. География и икономика – изд. „Просвета – основано 1945“, Стела Дерменджиева

8. Руски език – изд. КЛЕТ А2.1, Классно!

 

XI „б“ клас

1. БЕ – изд. „Булвест 2000“ Klett

2. Литература - изд. „Булвест 2000“ Klett

3. Математика – изд. „Архимед“

4. Английски език – изд. „Експрес пъблишинг“

5. ИТ – изд. „Просвета – основано 1945“

6 . Гражданско образование – изд. „Просвета – основано 1945“

7. География и икономика – изд. „Просвета – основано 1945“, Стела Дерменджиева

8. Руски език - изд. КЛЕТ А2.1, Классно!

 

XII „а“ клас

 

1. БЕ – изд. „Булвест 2000“ Klett

2. Литература - изд. „Булвест 2000“ Klett

3. Математика – изд. „Анубис“

4. Английски език – изд. „Експрес пъблишинг“ – “Upstream advanced” C1

5 . История и цивилизация – изд. „Просвета“

6. Биология  и ЗО – изд. „Булвест 2000“, Валентин Богоев

7. Свят и личност - изд. „Просвета“

8. Химия и ООС - изд. „Булвест 2000“ , Марко Кирилов