Марияна Димитрова Пенева

Марияна Димитрова Пенева

 

Педагогически съветник, Психолог

Бакалавър - Етнология и история

Магистър - Психология

Специализация - Ресурсен учител на деца със специални образователни потребности