СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ОБЯВА (GDPR коректна)

СУ „Максим Райкович” – град Лясковец обявява следните свободни работни места по чл. 68 (1), т.2, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда:

I. Учител в начален етап на основното образование – I-IV клас  - 1 брой
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление.
2. Мотивационно писмо.
3. EUROPASS автобиография.
4. Копие на диплома за завършено висше образование - професионална квалификация „начален учител с предучилищна и начална училищна педагогика”
5. Препоръка от предишен работодател (при възможност).

II. Логопед - 1 брой
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление.
2. Мотивационно писмо.
3. EUROPASS автобиография.
4. Копие на диплома за завършено висше образование - професионална квалификация „логопед“. 
5. Препоръка от предишен работодател (при възможност).

 

Документи се приемат в канцеларията на училището от 7 до 24 август 2018 год. включително, от 8:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Телефон за справка: 0619/ 2-20-95 – канцелария.

Събеседванията с кандидатите, които отговарят на изискванията, ще се проведат по график в периода от 28 до 30 август 2018 г.

За часа на интервютата кандидатите ще бъдат уведомени по телефон.

 

Директор, /п/
Даниела Арабаджиева