Щафета "Първа пролет"

Щафета "Първа пролет"

На 21 Март 2015 година се проведе традиционната пролетна щафета в СОУ "Максим Райкович", град Лясковец. В щафетата взеха участие учениците от V  до XII клас и учителите от училището. Те бяха разпределени в четири групи:

1. Пети клас

2. Шести клас

3. Седми - осми клас

4. Девети, десети, единадесети и дванадесити класове и учители