Румен Григоров Георгиев

Румен Григоров Георгиев

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап.

Магистър - Биология и География.