Росица Тодорова Петрова

Росица Тодорова Петрова

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап.

Магистър - Българска филология.