РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители,

Ръководството на СУ "Максим Райкович", град Лясковец Ви кани на родителски срещи свързани с организацията за новата учебна година и насоки за съвместната ни работа по график, както следва:

На 11.09.2018 г. /вторник/ от 17:30 часа в сградата на Kорпус I на СУ "Максим Райкович", град Лясковец ще се проведе родителска среща за учениците от I-VI клас.

На 12.09.2018 г. /сряда/ от 17:30 часа в сградата на Kорпус II на СУ "Максим Райкович", град Лясковец ще се проведе родителска среща за учениците VII-XII клас.