РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 5-6 КЛАС

На 10 Септември 2014 година от 17:30 часа в Корпус I ще се проведе родителска среща по класове.