РОДИТЕЛСКА СРЕЩА V КЛАС

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА V КЛАС

СЪОБЩЕНИЕ

 

Ръководството на СОУ „Максим Райкович“ обявява, 

че на 30.06.2016г. (четвъртък) от 17.30ч. в Корпус 2, зала 101 

ще се проведе родителска среща с родители на ученици, 

записани в пети клас за учебната 2016/2017 г.