Мариана Иванова Саркизова

Мариана Иванова Саркизова

 

Старши учител по математика, информатика и ИТ в прогимназиален и гимназиален етап

Магистър - Математика и Информатика

V ПКС