Радмила Тодорова Йорданова

Радмила Тодорова Йорданова

 

Старши учител по Физика и астрономия, Химия и ООС в прогимназиален и гиназиален етап

Магистър - Химия и Физика

V ПКС