ПЪТУВАЩ СЕМИНАР ДРЯНОВО - ГАБРОВО

ПЪТУВАЩ СЕМИНАР ДРЯНОВО - ГАБРОВО

 На 21-22 Ноември 2014 година се проведе Пътуващ семинар Дряново - Габрово с педагогическия състав на СОУ "Максим Райкович", град Лясковец. В хотелска база "Люляците" в конферентните зали педагозите бяха разделени на две групи протече обучението на тема Психотренинг, което зареди психолозите от училището с много позитивни емоции.