Станислав Георгиев Георгиев

Станислав Георгиев Георгиев

 

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Бакалавър - Физическо възпитание, Спорт-треньор по тенис на маса

V ПКС