Нина Николаева Савова

Нина Николаева Савова

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап.

Магистър - Руска филология, Френска филология

IV ПКС