ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА

Всички ученици да се явят на 15 Септември 2014 година в 8:30 часа в двора на Корпус I. Официалното откриване ще започне в 9:00 часа.