Нина Вулова Банкова

Нина Вулова Банкова

 

Завеждащ административна служба

Средно специално - Техника и технология на захарта и захарните изделия