Миленка Николова Николова

Миленка Николова Николова

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

Магистър - Начална училищна педагогика, Логопедия.

II ПКС