МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

На 12 Септември 2014 година от 9 часа в двора на Корпус I на СОУ "Максим Райкович", град Лясковец ще се проведе медицински преглед за всички ученици от I до XII клас. Да се носят профилактични карти от личния лекар.