Марияна Йорданова Георгиева

Марияна Йорданова Георгиева

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I - IV клас).

Магистър - Начална училищна педагогика.

IV ПКС