Нели Парашкевова Гургева

Нели Парашкевова Гургева

 

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Магистър - Музикална педагогика, ПНУП

V ПКС