Марина Бойчева Костадинова

Марина Бойчева Костадинова

 

Старши учител по математика, информатика и ИТ в прогимназиален и гимназиален етап

Магистър - Математика и Информатика

III ПКС