Марина Бойчева Костадинова

Марина Бойчева Костадинова

 

Старши учител по математика, информатика и ИТ в прогимназиален и гимназиален етап.

Магистър - Математика и Информатика

IV Професионална-квалификационна степен