Тихомир Валентинов Тотев

Тихомир Валентинов Тотев

 

Учител по История и цивилизаия, Философски цикъл в прогимназиален и гимназиален етап

Магистър - История и Българска филология

V ПКС