МАЛКИТЕ МАТЕМАТИЦИ - ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС

МАЛКИТЕ МАТЕМАТИЦИ - ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС

Във връзка в патронния празник на училището на 9 март 2017 г. /четвъртък/ от 12:30 часа в Корпус I ще се проведе математическа викторина под ръководството на госпожа Недка Павлова. В нея ще участват учениците от III "Б" клас. Водещи ще са участници от групата "Малките математици" по прoект "Твоят час".