Катя Димитрова Иванова

Катя Димитрова Иванова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап.

Магистър - Английска филология.