ИЗВЪНРЕДНА ВАКАНЦИЯ

ИЗВЪНРЕДНА ВАКАНЦИЯ

Уважаеми родители и ученици,

Със заповед на РЗИ Велико Търново периода от 28.01.2019 до 4.02.2019 година е обявен за грипна ваканция.

05.02.2019 год. е междусрочна ваканция.

Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2019 година — сряда с програмата за втори срок.

Даниела Арабаджиева

Директор на СУ „Максим Райкович

ЗАПОВЕД №РД-01-14/25.01.2019 на директора на Регионална здравна инспекция - Велико Търново