Иваничка Димитрова Маринова

Иваничка Димитрова Маринова

 

Домакин 

Средно специално - Изчислителна техника