Ина Енчева Ляскова

Ина Енчева Ляскова

Учител ЦДО

Бакалавър - География и икономика

Магистър - Предучилищна и начална училищна педагогика