Цветомира Венциславова Козарева

Цветомира Венциславова Козарева

 

Младши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален и гимназиален етап.

Бакалавър - Етнология, История и цивилизация

Магистър - Културен туризъм.