Цветомира Венциславова Козарева

Цветомира Венциславова Козарева

 

Учител по История и цивилизация, Философки цикъл в прогимназиален и гимназиален етап

Бакалавър - Етнология, История и цивилизация

Магистър - Културен туризъм

                              IV ПКС