Галина Милчева Стоянова

Галина Милчева Стоянова

 

Ресурсен учител

Бакалавър - Предучилищна и начална училищна педагогика

Магистър - Педагогика на деца със специални образователни потребности

V ПКС