ФЕСТИВАЛ "БУРГАСКИ ИЗГРЕВИ" - ТЕАТРАЛЕН СЪСТАВ

ФЕСТИВАЛ "БУРГАСКИ ИЗГРЕВИ" - ТЕАТРАЛЕН СЪСТАВ

Театралния състав "Млади таланти" взе участие във фестивала "Бургаски изгреви", град Бургас за периода 24-26 Април 2014 година. Със своето представяне успя да се класира и получи следните награди:

I. Диплом „Верен приятел на Фестивала” /за 5 и повече участия в „Бургаски изгреви”/
II. Ваучер на стойност 200 лв, покриваща таксата-участие във Фестивала «Бургаски изгреви-Лято`2014
III. Награда „За вярност към възрожденския дух и просветителство” – Даниела Райкова – ръководител на Театрален състав „Млади таланти” – Лясковец 

Photo Gallery: ФЕСТИВАЛ "БУРГАСКИ ИЗГРЕВИ" - ТЕАТРАЛЕН СЪСТАВ