Ивелина Георгиева

Ивелина Георгиева

Заместник-директор  по учебната част на СУ "Максим Райкович", град Лясковец

 

Госпожа Георгиева е помощник-директор на училището от 2015 година. Била е главен учител начален етап на основното образование. Завършила е ВТУ "Св. Св. Кирил и Методии", специалност Начална училищна педагогика. I ПКС