ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 13-16 АПРИЛ 2020

           Скъпи ученици, уважаеми родители и учители,
Изминаха четири седмици, в които работим заедно по един необичаен и извънреден начин - обучаваме Вашите деца и наши ученици от разстояние, с използване на образователни платформи. Това беше много сериозно предизвикателство за всички колеги, за организацията ни, за дигиталните ни умения, още повече, че всичко трябваше да стартира за два дни.
Скъпи родители, благодаря на всеки един от Вас за съпричастността в образователния процес, за помощта, която ни оказвате, за Вашето разбиране!
Скъпи учители, гордея се с Вашия труд и всеотдайност, с това, че стигнахте до всеки ученик и успяхте да му покажете, че трябва да търсим знанието, да се обучаваме с упоритост, независимо от настоящите трудни условия.
Скъпи ученици, за нас, учителите, е награда Вашето усърдно овладяване на знанията и необходимите умения! Казвам Ви с обич – браво!
За времето от 13.04. до 16.04.2020 г. учебни занятия по настоящото седмично разписание няма да се провеждат. Учениците могат да се разнообразят с повече свободно от активно учене време, като ще им се предостави възможност за разтоварване. В същото време създаваме условия за пълноценно ангажиране на ежедневието им чрез провеждане на дейности при по-облекчен режим в електронна среда, но – подчертавам - при стриктно спазване на мерките за социална изолация. Учениците могат да получават консултации от учителите си за предстоящите НВО и ДЗИ, както и по други предмети.
Дейностите, които организираме и предлагаме на Вашето внимание, са следните:
• даваме възможност на учениците за провеждане на занимания по интереси, които да развият творческите и дигиталните им умения, да поддържат доброто им ниво на физическата активност;
• психологическа подкрепа от нашите училищни психолози, ресурсен учител и логопед.
Пролетната ваканция за всички ученици и учители е за времето от 17.04. до 20.04 2020 г. със заповед на министъра на МОН.
Пожелавам на всички весели и пъстри Великденски празници, изпълнени със семейна топлина, задружност и подкрепа! Бъдете здрави, бъдете все така последователни и в очакване, че скоро ще се върнем в нашето просторно и красиво училище! Нека един на друг да си даваме сили в общото изпитание, да се вслушваме в разума и да трупаме безценни моменти на сплотеност и организираност!
Даниела Арабаджиева
Директор на СУ “Максим Райкович”