инж. Димитър Пенчев Захариев

инж. Димитър Пенчев Захариев
Учител по специални предмети в прогимназиален и гимназиален етап.

Магистър - машинен инженер. Магистър - педагигика. Магистър - дипломация и национална сигурност