Димитър Григоров Димитров

Димитър Григоров Димитров

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап.

Магистър - Физическо възпитание.