Десислава Георгиева Зиркова

Десислава Георгиева Зиркова

Логопед 

Бакалавър - Психология

Магистър - Диагностика и корекция на комуникативни нарушения