ДЕН НА ЗЕМЯТА

ДЕН НА ЗЕМЯТА

На 22.04.2016г. в СОУ „Максим Райкович“ се отбеляза международния ден на Земята. Мероприятието премина в няколко направления:

    I. Конкурс за оригинален постер за възрастовите групи от I - IV клас  и V - VIII клас.

    Присъдени бяха следните награди:

1. Начален курс

  • I-во място - I „а“  и  I „б“ клас
  • II-ро място - III „а“ клас
  • III-то място - II „а“ клас

2. Среден курс

  • I-во място - VI  „б“ клас
  • II-ро място - VII „а“ клас
  • III-то място - V „а“  и  V „б“ клас

    II. Почистване на местата за отдих и игра в училище и в парка.

   III. Поставяне на послания на дърветата в парка  с призив за тяхното опазване и значение.