Даниела Райкова Тодорова

Даниела Райкова Тодорова

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап.

Магистър - Информатика.