Даниела Райкова Тодорова

Даниела Райкова Тодорова

 

Старши учител по икономика, информатика и ИТ в прогимназиален и гимназиален етап

Магистър - Информатика

III ПКС